Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche

Meditation

Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche
Mahayana: Drikung Kagyu
English
PDF

  1. Shamatha - 4p (17K)

Notes
Ratnashri Meditation Center, Sweden

Copyright: 1 Privacy Level: Archive Date: 2011-01-02